Ordkraft Kommunikasjonsbyrå


Oxford Research er medeier i kommunikasjonsbyrået Ordkraft AS.


Ordkraft AS er sørlandets ledende kommunikasjonsbyrå innen omdømme og samfunnskontakt.
Byrået tilbyr sammensatt og helhetlig kompetanse innen informasjon, samfunnskontakt, journalistikk og markedskommunikasjon. Ordkraft har fem medarbeidere og kontorer i Kristiansand.www.ordkraft.no