Norsk evalueringsforeningFormålet med Norsk evalueringsforening er å være et faglig forum og bidrar til nettverksbygging for erfaringsutveksling og diskusjon av evalueringsfaglige problemstillinger.

 

http://www.norskevalueringsforening.no/