Utdanning


Både ferdigheter og trivsel er avgjørende for en god skole. En mangeårig gjennomføring og analyse av Elevundersøkelsen, har gitt Oxford Research kompetanse og kunnskap til å bidra til et bedre utdanningssystem i Norge.


Vi har også etablert et godt samarbeid med Center for Grundskoleforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, noe som setter oss i stand til å arbeide med de største oppdragene innen utdanningsforskning.

 

I Oxford Research arbeider vi med analyser og evalueringer knyttet til utdanning som fagområde. Utdanningsdirektoratet er én av våre viktigste oppdragsgivere innenfor dette fagområdet, men vi har også utført en rekke oppdrag for Kunnskapsdepartementet og et utvalg kommuner og fylker. Oxford Research har lang erfaring og bred kompetanse innen utarbeidelse av omfattende evalueringer, analyse av undersøkelsesresultater, samt gjennomføring av spørreundersøkelser.