Historie


Hvor finner man en arbeidsplass som kombinerer den faglige dybden fra en forskningsinstitusjon, dynamikken og kreativiteten fra et kommunikasjonsbyrå og den strategiske slagkraften fra et forvaltningsselskap?


Det finner man i Oxford Research. Fundamentet til denne arbeidsplassen ble lagt i 1995 da Oxford Researchs nåværende styreformann Kim Møller stiftet virksomheten. Kim hadde en drøm om å skape den gode arbeidsplassen, og i 1995 besluttet han å skape en arbeidsplass som skulle kombinere det beste han hadde opplevd gjennom tidligere arbeid når det kom til erfaringer fra den akademiske forskningsverden, kommunikasjons- og management bransjen.

 

Virksomheten ble grunnlagt 25. november 1995 som et personlig eid selskap, og var den nordiske representasjonen av Oxford Analytica. Virksomhetens forretningsområde vokste fort geografisk ut over Norden og produksjonsmessig ut over markedsføringen av Oxford Analytica's Daily Brief. Det primære forretningsområde var næringsanalyse, men med tiden kom regional utvikling, velferd og kompetanse til. I 1997 ble virksomheten omdannet fra et personlig eid selskap til et aksjeselskap som fikk navnet Oxford Research A/S, og samarbeidsavtalen med Oxford Analytica ble samtidig oppsagt.

 

På slutten av 90-tallet ekspanderte virksomheten og spesialiserte seg i analyser og evalueringer innenfor overnevnte områder. Oxford Research AB ble grunnlagt i Sverige i 2003, og i 2004 ble Oxford Research AS grunnlagt i Norge. I dag er de tre Oxford Research selskapene (OR) en del av Oxford Group A/S. Oxford Gruppen omfatter også Oxford Leadership Acamemy A/S (OLA) og Great Place to Work Institute (GPW).

 

Det var Harald Furre som etablerte selskapet i Norge. Etter 13 år i Agderforskning fant han det spennende å etablere et selskap med fokus på anvendte policyorienterte analyser hvor faglig soliditet ble kombinert med strategisk tenkning og målrettet kommunikasjon. Gjennom europeisk nettverksarbeid hadde Harald blitt kjent med Oxford Research og våren 2004 ble det enighet om å starte opp det norske selskapet. Harald startet opp alene, men etter noen måneder ble første analytiker ansatt og siden har selskapet ekspandert jevnt.

 

Det norske selskapet eies av Oxford Group, sammen med ANSOR AS. ANSOR AS er et selskap stiftet og eid utelukkende av bedriftens norske ansatte.

 

Styret i Oxford Research AS består av konsernsjef Kim Møller, administrerende direktør Rune Stiberg-Jamt og Arvid Hallén.