Forskning og innovasjon


Forskning og innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier, og norsk næringslivs konkurranseevne avhenger av at ideer settes ut i live, og omdannes og utvikles til lønnsom verdiskaping.


Helt siden oppstarten i 2005 har forskning, innovasjon og næringsutvikling stått sentralt i Oxford Researchs prosjektportefølje, og vi har for kunder i inn- og utland gjennomført en rekke små og store oppdrag på området. Våre største kunder er Innovasjon Norge, Nærings- og handelsdepartementet og EU-kommisjonen, og i flere av våre prosjekter samarbeider vi med anerkjente forskningsinstitusjoner.

 

Oxford Research har lang erfaring og omfattende kompetanse på området, og vi gjennomfører evalueringer og målinger av resultater og effekter av ulike virkemidler for forskning, næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap. Vi har opparbeidet oss meget god kunnskap om aktørene på området, blant annet gjennom klyngestudier og ringvirkningsanalyser, som er et område der Oxford Research i dag er et av de ledende europeiske fagmiljøene.